ციფრული ათასწლეულის საავტორო უფლებების შესახებ კანონის ("DMCA") ცნობა

ვებსაიტი განკუთვნილია მხოლოდ ინფორმაციული მიზნით და არანაირად არ უნდა განიმარტოს, როგორც საბოლოო რჩევა, გამოხმაურება, მოსაზრება ან შემოთავაზება.

თუ თვლით, რომ დარღვეულია ინტელექტუალური საკუთრების უფლებები ან თქვენს წინააღმდეგ შეტანილია დარღვევის შესახებ შეტყობინება, დაუყოვნებლივ უნდა დაგვიკავშირდეთ ელ.ფოსტის გაგზავნით, რომ დარღვეულია ინტელექტუალური საკუთრების უფლებები ან დარღვევის შესახებ შეტყობინება შეიტანეს შენს წინააღმდეგ.

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ზოგიერთ მომსახურებას ან ინფორმაციის წყაროს გვთავაზობენ მესამე მხარეები და ჩვენთვის შეუძლებელია ყველას ნამდვილობის შემოწმება. დაუშვებელია ამ ვებსაიტის რომელიმე ნაწილის გადაცემა ან რეპროდუცირება ნებისმიერი ფორმით, [სრულად ან ნაწილობრივ], მექანიკური, ელექტრონული ან სხვა, ფოტოკოპირებისა და ჩაწერის ჩათვლით, ინფორმაციის შენახვისა და მოძიების ნებისმიერი სისტემის საშუალებით, ან გადაცემული ელ.ფოსტით, ან გამოიყენება ნებისმიერი სხვა მეთოდით, რომელიც აქ არ არის განხილული, თუ არ მიიღება ვებსაიტის მფლობელის წინასწარი წერილობითი ნებართვა

DMCA შეტყობინების მიღებისთანავე, ჩვენ შევეცდებით გამოვიკვლიოთ ის ჩვენი სრული შესაძლებლობებით. ზოგადად, 72 სამუშაო საათის ან მეტი ვადა ზოგიერთ შემთხვევაში უნდა მოგვაწოდონ, თუმცა ზოგიერთ შემთხვევაში ეს შეიძლება 15 დღის ან მეტს გასცდეს. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ტექსტი, სურათები, HTML, გრაფიკა და სკრიპტები სრულად დაცულია საავტორო უფლებებით და ეკუთვნის ამ ვებგვერდს, ყველა უფლება დაცულია.