ჩვენს შესახებ

კორპუსები არის ვებსაიტი ინფორმაციული მიზნით. ჩვენ ვართ წამყვან საბითუმო დისტრიბუტორი კვლევითი წამლების ევროპაში, ავსტრალიაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ა.შ. ჩვენ დაგეხმარებით მიიღოთ ჭკვიანი და ინფორმირებული გადაწყვეტილებები ბოდიბილდინგის დანამატებთან და სპორტულ კვებასთან დაკავშირებით, რათა უკეთესად გაითვალისწინოთ თქვენი ინტენსიური ვარჯიშები და კარდიო სესიები.

მხარი დაუჭირეთ თქვენს იურიდიულ, სამედიცინო გამოკვლევებს პრემიუმ ხარისხის საუკეთესო დანამატებით და ტესტოსტერონის გამაძლიერებლებით. ყოველთვის უნდა გახსოვდეთ, რომ ჩვენი პროდუქტები მხოლოდ ლეგიტიმური და კვლევითი მიზნებისთვის გამოიყენოთ, რაც შეეხება საუკეთესო სპორტსმენებს ძალის სპორტსმენებისა და ბოდიბილდერებისათვის.

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ არ ვიღებთ რაიმე პასუხისმგებლობას ნებისმიერი გართულებისთვის, პირდაპირ ან არაპირდაპირ, ჩვენს ვებგვერდზე შესვლით ან ჩვენს რჩევაზე, პროდუქტებსა და სერვისებზე დაყრდნობით. ვებგვერდზე განთავსებული ინფორმაცია არ უნდა იქნას მიღებული როგორც საბოლოო გადაწყვეტილება, რჩევა ან მოსაზრება. ამ ვებ – გვერდზე (და ამ საიტთან დაკავშირებულ ნებისმიერ საიტებზე) განთავსებული მასალა მხოლოდ საინფორმაციო მიზნებისთვის არის და საიტის მომხმარებლებმა და სტუმრებმა უნდა დაადასტურონ მათი ვალიდობა და სიმართლე, სანამ იმოქმედებენ ან დაეყრდნობიან მას.

ვინც შედის ვებსაიტზე, ამით ათავისუფლებს ამ სერვისს და ამ ვებსაიტის ყველა მფლობელს, ოპერატორს, თანამშრომელს და მუშაკს, პირდაპირ თუ ირიბად, ნებისმიერი პასუხისმგებლობისგან, რაც დაკავშირებულია შეთავაზებული ინფორმაციის გამოყენებასთან და თქვენ ეთანხმებით მფლობელების შენარჩუნებას, გამომცემლები, მენეჯმენტი, მწერლები, სპონსორები, რეკლამის განმთავსებლები და ჩვენი კომპანიის თანამშრომლები, ყველანაირი სამოქალაქო ან სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობისგან განთავისუფლებული.

ყველას, ვინც ამ საიტზე შედის, ეწვია ან ეყრდნობა საიტს, გაათავისუფლა და გაათავისუფლა ამ საიტის პროვაიდერები, მფლობელები და შემქმნელები ნებისმიერი პასუხისმგებლობისგან, რომელიც შეიძლება წარმოიშვას და წაიკითხეს და დაითანხმეს ჩვენი კონფიდენციალურობის პოლიტიკა. ნებისმიერი უფლება, რომელიც აქ პირდაპირ არ არის მინიჭებული, დაცულია და ამ ინფორმაციის რედაქტირება ან წაშლა შეიძლება ნებისმიერ დროს გაფრთხილების გარეშე.